قرآن در خانه آموزش مفاهیم قرآن کریم
کتاب قرآن درخانه

طرح قرآن در خانه

 توسعه فرهنگ متعالی قرآن کریم و طرح آموزش مفاهیم قرآن از آرزوهای بزرگ جامعه اسلامی اـست . و در این راسـتا دست یابی به روشهای سهل و آسان که درخود تقویت انگیزه های معنوی انس با قرآن و تعمیق باورهای فرهنگی و عقیدتی را از طریق تعامل مستقیم با اعضای خانه و خانواده در بر داشته باشد از مهمترین مسایل فرهنگی به شمار می رود .

طرح آموزش مفاهیم قرآن کریم تحت عنوان قــرآن در خـانه که بیش از پنج سال متوالی با استقبال بی نظیر قشر وسیعی از جامعه اسلامی همراه بوده است ، از جمله طرحهای آموزشی مفید و جذابی به شمار می رود که توانسته در محیط خانه وخانواده مدرسه قرآنی برپا نمایدتاکوچک و بزرگ بتوانند از اقیانوس بی کران مفاهیم قرآنی جرعه ای بنوشند.

در همین راستا طرح قرآن در خانه که در نیروی مقاومت بسیج بین کارکنان و خانواده های محترم آنها و سازمانها ، نهادها و  وزارتخانه ها و ...  به اجرا در آمده است به عنوان طرحی نوین از جهت شیوه  ارایه به مخاطب و انگیزش مضاعف برای خانواده های محترم پیشنهاد  می گردد .

پیشینه و سوابق طرح

1-  طرح قرآن در خانه از سال 1382 در نیروی مقاومت بسیج برای پاسداران و خانواده های محترم آنها در سراسر کشور در 14 مرحله برگزار گردید .

2-  طرح مذکور پس از اجرا در سایر ارگانها ، نهادها و وزارتخانه ها برگزار گردیده است که هم اکنون نیز برخی از سازمانهای مذکور تا مرحله 4 و بعضــاً 8 و ....   در حـال اجـرا می باشد . ( 32 سازمان و وزارتخانه )

3-    آمار شرکت کنندگان در طرح قرآن در خانه از ابتدای اجرای طرح تا کنون به بیش از 000/500/1 نفر می رسد .

4-    در حال حاضر بیش از 32 سازمان و نهاد ، وزارتخانه مجری طرح مذکور می باشند .

اهـداف

1-    توسعه و ترویج فرهنگ و معارف قرآن کریم ( آشنایی با ترجمه ، مفاهیم و لغات قرآن کریم )

2-    تعمیق و توانمند سازی اعتقادی و ایمانی در بین خانواده ها.

3-    تحقق آرمانهای دینی و منویات حضرت امام خمینی (ره)

4-    عمل به توصیه ها وتأکیدات مقام معظم رهبری ( مدظله العالی ) در زمینه لزوم تدبر در قرآن

5-    ایجاد مدرسه قرآنی در محیط خانه .

توضیـحات  طـرح :

اجرای طرح بزرگ قـرآن در خـانه از 30 جزء قرآن کریم تشکیل می شود به صورت مستمر و جزء به جزء در قالب کتابچه ای جیبی و هر یک حاوی یک جزء قرآن کریم می باشد که پس از تهیه کتب آنها در اختیار مخاطبین محترم قرار خواهد گرفت ؛ مخاطب محترم پس از مطالعه و تکمیل پاسخنامه انتهای کتاب آن را به مبادی مربوط ارسال و مجریان طرح پس از جمع آوری و تفکیک پاسخنامه ها آنها را تصحیح و پس از اعلام نمره ونفرات برتر مشخصات مخاطب را در پرونده آموزشی درج و ضمن صدور کارنامه آموزشی برای تک تک افراد شرکت کننده لوح تقدیر صادر خواهد شد .

فرآیند مذکور در کلیه مراحل طرح برای مخاطبین محترم صورت خواهد پذیرفت تا جزء پنجم قرآن کریم پس از اتمام جزء پنجم آزمون جامعی از کلیه کتب جزء یک تا پنجم بین نفرات ممتاز طرح برگزار خواهد شد و پس از اتمام آزمون مراحل بعدی طرح ادامه خواهد یافت .

 

 

 

شيوه اجراي طرح :

1-    چاپ كتاب به تعداد کارکنان و خانواده های محترم .

تبصره : هر خانواده يك كتاب قرآن در خانه دريافت خواهد كرد .

2-     طراحي و چاپ پوستر اطلاع رساني در ابعاد  ٥٠+٧٠ .

تبصره : در پوستر به مخاطبين طرح اشاره خواهد شد . مهلت ارسال پاسخنامه ها ، نشاني ارسال پاسخنامه ها ، جوايز پيش بيني شده براي مخاطبين برتر و اطلاعات ديگر درج خواهد شد.

3-    ارسـال كتب و پوسـتر.

4-  پس از مطالعه كتب ، مخاطبين محترم ، پاسخنامه كتاب را تكميل و به نمایندگی های استان  ارسال خواهند كرد  و پس از آن مراكز مربوطه آنها را جمع آوري و به صندوق پستي 143/17775 ارسال می نمایند .

5-  پس از جمع آوري پاسخنامه ها ، مجري طرح ( مركز اجراي قرآن در خانه ) آنها را تصحيح و ضمن اعلام نفرات برتر به تفكيك هر رده براي تك تك مخاطبين بر اساس نرم افزاري كه تهيه شده است طبق مشخصات مندرج در پشت پاسخنامه آنها را ثبت و ضبط و پرونده آموزشي تشكيل خواهد شد .

6-   پس از تكميل مشخصات براي تك تك مخاطبين كارنامه آموزشي و لوح تقدير صادر خواهد گرديد .

7-    كارنامه آموزشي و لوح تقدير به رده هاي مربوطه ارسال تا به مخاطبين محترم اعطا گردد .

8-    تعيين نفرات برتر  توسط مجري و قرعه كشي توسط سازمان مربوطه صورت خواهد گرفت

زمانبنـدي اجـراي طـرح

1-  با توجه به اينكه طرح قرآن در خانه از جزء يك تا جزء سي  برگزار خواهد شد براي هر جزء با حـجـم پيـش بينـي شـده خـانـواده از ابتـدا تـا پـايـان طـرح بـراي هـر مـرحلـه 4 تا 5 ماه پيـش بيني مي گردد.

 

الف : يك ماه جهت چاپ و توزيع كتاب و پوستر.

ب : يك ماه جهت مطالعه مخاطبين محترم .

ج : يك ماه جهت جمع آوري و تعيين نفرات برتر .

د : يك ماه جهت ثبت در رايانه و توزيع كارنامه آموزشي و لوح تقدير .

تبصره : لازم به ذكر است با توجه به تجربيات حاصله نظربه اينكه استمرار در طرح براي مخاطب و توالي آن از اهميت خاصي برخوردار است مرحله دوم طرح و مراحل بعدي نيز مي تواند در اثناي يك مرحله صورت پذيرد كه كم و كيف آن متعاقباً اعلام خواهد شد .

2-    در يك سال سه مرحله از طرح ميتواند با موفقيت صورت گيرد .

 

       link